J.5 Making an Electric Car

日期: 13/03/2019

The Best Team of Each Class
5D5W5L5H5F
Anson Cheng (5)Dora Cheung (4)Chole Ngan (18)Pius Tsui (26)Natalie Chan (1)
Kinki Yiu (24)Hattie Ng (12)Elsabella Wong (23)Irwin Wong (27)Isabella Cheng (4)
Eric Wong (16)Kiki To (16)Yiki Lin (13)Rio Wong (28)Hazel Leung (12)
Adrian Wong (17)Charis Wong (22)Zalace Yuen (29)Will Wong (29)Bernice Lian (13)
Angus Law (10)Candy (23)Emerald Chong (4)Jacky Yu (30)Rachel Mok (17)
  • 地址:將軍澳唐賢街6號
  • 電話:2623 5679
  • 傳真:2623 7267
  • 電郵:info@tkocps.edu.hk
Top